BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL

Zapraszamy do „Albumu rodzinnego”

Przypominamy, że dzisiaj o godzinie 17.00 w Cheder Cafe, ul. Józefa 36 (wejście od ul. Jakuba) odbędzie się spotkanie organizacyjne. W programie, między innymi, prezentacja projektu „Album Rodzinny”

  www.krakowski-kazimierz.pl/album_rodzinny Krakowski-Kazimierz.pl objął patronatem medialnym projekt “Album rodzinny. Kazimierz Krakowski”. Projekt realizowany jest przez The Machers FKŻ – wolontariuszy Festiwalu Kultury Żydowskiej, a finansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych. Projekt dotyczy zbierania i katalogowania zdjęć z Kazimierza.

    Zachęcamy mieszkańców – obecnych, jaki i tych, którzy wyprowadzili się z dzielnicy do innych części miasta, kraju, świata do udostępniania swoich fotografii tych nowych i tych sprzed lat.
Aby wziąć udział w projekcie wystarczy nadesłać lub dostarczyć osobiście co najmniej jedno zdjęcie, w formie odbitki lub skanu oraz wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego. Zdjęcia zgłaszane do projektu powinny prezentować dzielnicę Kazimierz i jej mieszkańców, mogą być wykonane w dowolnej technice fotograficznej: cyfrowo lub analogowo, na papierach czarno-białych lub kolorowych. Do zdjęć należy dołączyć notkę o autorze i krótki opis zdjęcia lub związanej z nim historii.  W zakresie dat wykonania zdjęć nie obowiązują ramy czasowe. Zdjęcia nadesłane pocztą i zdjęcia osobiście dostarczone organizatorowi zostaną zeskanowane dzięki uprzejmości oficjalnego partnera projektu – Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Zdjęcia podlegają zwrotowi i będą gotowe do odbioru w siedzibie organizatora projektu czyli w Biurze Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie przy ul. Józefa 36 w terminie pięciu tygodni od zgłoszenia. Istnieje również możliwość przekazania fotografii Muzeum Fotografii w Krakowie w celu wyboru i ewentualnego włączenia do zbiorów muzealnych. Wybrane fotografie zostaną opublikowane na fotoblogu “Album rodzinny. Kazimierz Krakowski” i fanpage’u projektu.

Na portalu Krakowski-Kazimierz.pl informacje o zbiorach będą ukazywały się na bieżąco. Zwieńczeniem projektu będzie wystawa wyboru zebranych fotografii w ramach 25-go Festiwalu Kultury Żydowskiej w czerwcu 2015.


Projekt: Album rodzinny. Kazimierz Krakowski

Organizator: Festiwal Kultury Żydowskiej oraz The Machers – wolontariat FKŻ

Partner projektu: Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

*żródło: www.cheder.pl grafiki pobrano za pozwoleniem Organizatorów

Skomentuj