Anoreksja w rodzinie

hashphoto-pnacze3_fqmxkcnaagjjtoriwjbxynhp.jpg

Zarówno osoby cierpiące na anoreksję jak i ich rodziny generacyjne charakteryzuje specyficzny zbiór cech, które w interakcji z czynnikami środowiskowymi i genetycznymi mogą doprowadzić do rozwoju choroby. W historii rodzin, w których wystąpiły zaburzenia odżywiania, w tym także anoreksja, można zaobserwować zbliżone wzory zachowań i relacji, a co więcej, podobne losy przeszłych pokoleń i sploty wydarzeń.

 

Przemoc w szkole. Rozmowa z Magdaleną Pieniążek-Gwózdek

hashphoto-sebastian2_maly_pzelehjteppjzoen.jpg

Rodzice często są bezbronni wobec tego bardzo powszechnego zjawiska. Nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Nie wiedzą również, jak rozmawiać z dzieckiem. Dzisiaj wraz z panią Magdaleną Pieniążek – Gwózdek, psychologiem i psychoterapeutą, spróbujemy dać kilka wskazówek, aby ułatwić rozwiązanie problemu