Regulamin

paragfafRegulamin korzystania z serwisu www.Krakowski-Kazimierz.pl

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. www.Krakowski-kazimierz.pl jest serwisem internetowym (dalej zwanym serwisem), którego wydawcą jest Firma Handlowo Usługowa Maja z siedzibą w Krakowie ul. Dietla 63, zwana dalej wydawcą.
1.2. Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów ze stron serwisu w jakikolwiek sposób, w całości, lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione Wszelkie teksty, materiały i opracowania są chronione.
1.3. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje, jakie użytkownicy serwisu podejmą na podstawie informacji i narzędzi udostępnianych na stronach www.krakowski-kazimierz.pl
1.4. Poglądy wyrażone w materiałach prezentowanych na stronach serwisu nie zawsze odzwierciedlają stanowisko wydawcy.

2.1. Definicje

Wydawca: Firma Handlowo Usługowa Maja z siedzibą w Krakowie ul. Dietla 63,
Użytkownik: osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; która rejestrując się w serwisie wyraziła zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu;
Usługa bezpłatna: usługa świadczona przez Wydawcę za pośrednictwem serwisu, bez pobierania opłaty;  w szczególności usługa dostarczania biuletynów informacyjnych, możliwości korzystania z forów dyskusyjnych, możliwości brania udziału w konkursach organizowanych przez Wydawcę, warsztatach i szkoleniach nieodpłatnych, umieszczania zdjęć w galeriach;
Biuletyn Informacyjny: informacje dostarczane przez Wydawcę, w formie materiałów przesyłanych w formie elektronicznej, na adresy podane przez Użytkowników;
Regulamin: niniejszy Regulamin.

2.2.Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne

2.2.1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z usług bezpłatnych, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
2.2.2. Zapoznanie się z Regulaminem jest warunkiem korzystania z Usług bezpłatnych .

2.3. Rejestracja

2.3.1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej – rejestracja odbywa się przez formularz znajdujący się na stronach internetowych Wydawcy lub poprzez wypełnienie ankiety w formie papierowej lub elektronicznej, lub w inny sposób określony przez Wydawcę. Rejestracja dokonana przez Użytkownika i przestrzeganie regulaminu są warunkami korzystania z usług bezpłatnych.

2.3.2.Anulowanie rejestracji. Użytkownik może w każdej chwili anulować rejestrację, rezygnując tym samym ze świadczenia przez Wydawcę usług bezpłatnych. Samodzielne anulowanie rejestracji przez Użytkownika jest odwracalne  Użytkownik może ponowić rejestrację podając ten sam adres e-mail. Anulowanie rejestracji przez administratora Wydawcy, na żądanie Użytkownika jest nieodwracalne  Użytkownik nie może ponowić rejestracji na ten sam adres e-mail.

2.3.3. Użytkownik zobowiązuje się do wpisania prawidłowych danych wymaganych dla aktywacji usług bezpłatnych. Podanie nieprawdziwych danych upoważnia Wydawcę do zablokowania i zaprzestania kontynuacji świadczenia usług bezpłatnych.

2.4. Korzystanie z usług bezpłatnych

Wydawca informuje, że wszelkie teksty, znaki towarowe, dokumenty, fotografie, inne dzieła chronione są prawem autorskim. Udostępnienie ich w ramach świadczenia usług bezpłatnych nie stanowi zezwolenia na ich niedozwolone użycie. Korzystanie z usług bezpłatnych jest dobrowolne. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług bezpłatnych poprzez anulowanie rejestracji.

2.5. Prawa i obowiązki Wydawcy

2.5.1. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane świadczenie usług bezpłatnych. Jednak Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług bezpłatnych  krótkotrwałego  z przyczyn technicznych i wynikającego ze zdarzeń losowych oraz długotrwałego ? z innych przyczyn, w szczególności z przyczyn ekonomicznych.

2.5.2. Rejestracja oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Wydawcy materiałów informacyjnych, promocyjnych i zawierających inne informacje handlowe, pochodzące zarówno od Wydawcy jak i Partnerów Wydawcy, zamawiających przekazanie takiej informacji u Wydawcy. Wydawca nie przekazuje swoim Partnerom żadnych informacji dotyczących Użytkowników

2.5.3. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie treści określonych w p. 2.5.2. dokonuje się poprzez anulowanie rejestracji.

2.6. Polityka prywatności

2.6.1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zmiany danych, podanych w trakcie rejestracji.
2.6.2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych.
2.6.3. Żadne dane podane w trakcie rejestracji lub korzystania z usług bezpłatnych nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy o dane takie wystąpi upoważniony organ lub instytucja.

3. Obowiązywanie i zmiany regulaminu

3.1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Wydawcy.
3.2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
3.3. Wydawca każdorazowo powiadomi Użytkowników o zmianach w regulaminie.
3.4. Informacja o zmianach w regulaminie dostępna będzie na stronie internetowej Wydawcy, w dziale aktualności.

Skomentuj