BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL

Kazimierz na żywo

hashphoto-dsc03801_knrxgjtsmlenzavuxyesohj.jpg

KONKURS FOTOGRAFICZNY! Dawno u nas nie było konkursów. Czas to nadrobić, dlatego portal Krakowski-Kazimierz.pl, dostawca usług internetowych i data center Sloneczko.Net oraz Cafe Internet Czarny Florian zapraszają do udziału w Konkursie „Kazimierz na żywo”. Celem konkursu jest pokazanie Kazimierza jako miejsca tętniącego życiem. Bohaterem pierwszoplanowym naszego konkursu mają być ludzie, koniecznie zajęci wykonywaniem jakiejś czynności. Może to być pracownik banku mieszczącego się na Kazimierzu, obsługujący klientów, może to być kazimierski artysta wykonujący swoją pracę.

 

 

 

Portal Krakowski-Kazimierz.pl, dostawca usług internetowych i data center Sloneczko.Net oraz Cafe Internet Czarny Florian zapraszają do udziału w Konkursie „Kazimierz na żywo”.

Tematem zdjęć, które będą brały udział w konkursie ma być oczywiście Kazimierz, ale tylko jako tło. Bohaterem pierwszoplanowym naszego konkursu mają być ludzie, koniecznie zajęci wykonywaniem jakiejś czynności. Może to być pracownik banku mieszczącego się na Kazimierzu, obsługujący klientów, może to być kazimierski artysta wykonujący swoją pracę.
Prosimy o nieprzysyłanie zdjęć pozowanych.

Konkurs przeznaczony jest zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów.
Udział w konkursie jest równoczesną zgodą na publikację zdjęć na stronie www.krakowski-kazimierz.pl

Oto nagrody, jakie zostały przewidziane przez Organizatorów:

1 nagroda główna: zestaw słuchawkowy Bluetooth Headset BH-112, ufundowana przez sklep z telefonami komórkowymi www.gsm-spec.pl mieszczący się przy ul. Dietla 97.
Między pozostałymi Uczestnikami konkursu zostaną rozlosowane bony rabatowe do
Chaiyo Centrum Terapii (ul. Dietla 103/2)

Zdjęcia będzie oceniać jury powołane przez organizatorów

CZAS TRWANIA KONKURSU
Na maile ze zdjęciami czekamy od 15-go do 22-go marca 2013
Zdjęcia prosimy przesyłać mailem z informacją w temacie: 
„Kazimierz na żywo”, na adres: redakcja@krakowski-kazimierz.pl
Minimalna rozdzielczość: 1024/768
Rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 10 megabajtów

ROZWIĄZANIE KONKURSU

nastąpi 25 marca 2013 na stronie Krakowski-Kazimierz.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Sloneczko.Net

Cafe Internet Czarny Florian

Krakowski-Kazimierz.pl  

www.gsm-spec.pl

Chaiyo Centrum Terapii

 

 

REGULAMIN KONKURSU „KAZIMIERZ NA ŻYWO”


1. Organizatorem konkursu jest FHU Maja, Kraków ul. Dietla 63/4 31-054 Kraków, właściciel marki SLONECZKO.NET, portalu Krakowski-Kazimierz.pl oraz Cafe Internet Czarny Florian.
2. Nagroda główna została ufundowana przez Sklep z telefonami komórkowymi www.gsm-spec.pl mieszczący się przy ul. Dietla 97.
3. Konkurs skierowany jest do każdego użytkownika Internetu
4. Każdy Internauta może zgłosić się tylko raz do konkursu, wysyłając jedno zdjęcie pocztą elektroniczną na adres: redakcja@krakowski-kazimierz.pl
5. Przysłanie zdjęcia do redakcji portalu jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu „Kazimierz na żywo” i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
6. Zdjęcia przysłane na adres redakcji portalu staja się własnością Organizatora Konkursu i mogą być przez niego wykorzystywane w przyszłości.
7. Konkurs trwa od 15.03.2013 do 22.03.2013
8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25.03.2013
9. Informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana na stronie internetowej SLONECZKO.NET oraz na portalu Krakowski-Kazimierz.pl. Organizatorzy skontaktują się ze zwycięzcami drogą elektroniczną.
10. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
I miejsce – 1 nagroda główna: zestaw słuchawkowy Bluetooth Headset BH-112
Między pozostałymi Uczestnikami konkursu zostaną rozlosowane bony rabatowe do Chaiyo Centrum Terapii (ul. Dietla 103/2)
11. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
12. Nagroda przesłana zostanie zwycięzcom na koszt Organizatora w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
13. Spełnienie warunków, o których mowa w opisie konkursu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych Uczestników na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.)

Skomentuj