BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL

Kazimierskie ścieżki Jana Zawiejskiego

hashphoto-stradom270_bkypecpnqptuissnzcjqn.jpg

Jan Zawiejski zaliczany jest do najwybitniejszych krakowskich architektów końca XIX i początku XX wieku. W Krakowie znany przede wszystkim jako projektant gmachu Teatru Miejskiego (obecnie Teatru im. Juliusza Słowackiego) miał i „epizody kazimierskie” – pozostawił w tej dzielnicy trzy budowle: dwa budynki szkolne i „Dom Ohrensteina”, jeden z najbardziej charakterystycznych gmachów Stradomia. Postać warta przypomnienia.

 

Piotr Gryglaszewski

KAZIMIERSKIE „EPIZODY” JANA ZAWIEJSKIEGO

Jan Zawiejski zaliczany jest do najwybitniejszych krakowskich architektów końca XIX i początku XX wieku. W Krakowie znany przede wszystkim jako projektant gmachu Teatru Miejskiego (obecnie Teatru im. Juliusza Słowackiego), był Zawiejski chyba też najbardziej pracowitym budowniczym tego okresu. Był dyplomowanym architektem – studia odbył na politechnikach w Monachium i Wiedniu. W Krakowie w latach 1900–1914 był architektem miejskim i profesorem Krakowskiej Szkoły Przemysłowej. Z olbrzymiej liczby jego dzieł wymienić należy prócz Teatru Miejskiego, przy czym wybór ten jest bardzo subiektywny, gmach „Akademii Handlowej” przy ulicy Kapucyńskiej 2 (róg Straszewskiego 30), własną kamienicę nazywaną „Jasnym Domem” przy ulicy Biskupiej 2 (róg Łobzowskiej 28) czy „Stary Dom Zdrojowy” w Krynicy. Kierował również przebudową pałacu Wielopolskich – siedziby krakowskiego magistratu.

Zainteresowanych bliżej życiem i twórczością Jana Zawiejskiego odsyłam do bogato ilustrowanej monografii Jacka Purchli Jan Zawiejski – architekt przełomu XIX i XX wieku.

Miał Jan Zawiejski i „epizody kazimierskie” – pozostawił w tej dzielnicy trzy budowle. Liczba niewielka, stąd określenie „epizody”, gdyż cała jego spuścizna to kilkaset zrealizowanych lub pozostałych tylko na papierze projektów w Krakowie, Lwowie i innych miastach Galicji, a nawet w Wiedniu, Monachium, Berlinie czy Paryżu.

Kazimierskie korzenie Jana Zawiejskiego

 

Jan Zawiejski urodził się w 1854 roku w Krakowie przy ulicy Wiślnej, lecz przodkowie jego wywodzili się właśnie z Kazimierza. Aż do 18 roku życia nosił nazwisko Feintuch. Nazwisko to notowane jest na Kazimierzu od około 1800 roku. Nie wiadomo ile wcześniejszych pokoleń Feintuchów mieszkało na Kazimierzu, gdyż dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku zaczęto nadawać Żydom nazwiska; korzenie tego rodu są zapewne znacznie starsze.

Feintuchowie byli jedną z bogatszych i znaczniejszych rodzin kazimierskich. Berl Feintuch, pradziad Jana, był właścicielem kamienicy w pobliżu placu Bawół, natomiast dziad Jana, Marcin Feintuch, był bankierem, kupcem i właścicielem firmy spedycyjnej. W połowie XIX wieku mieszkał we własnej kamienicy przy ulicy Stradomskiej 27 (róg ulicy Dietla 42) nazywanej „Rajem”. W 1846 roku Feintuchowie przeszli na ewangelicyzm. Leon, ojciec Jana, zakupił kamienicę przy Rynku Głównym 14 i założył w niej własną firmę handlową. Stanisław, brat Leona a stryj Jana, założył w „Szarej Kamienicy” przy Rynku Głównym 6 również dom handlowy – sklep kolonialny i skład materiałów budowlanych. W 1882 roku Leon Feintuch wraz z rodziną zmienił nazwisko na Zawiejski, kilka lat później jego brat Stanisław – na Szarski. Sklep Szarskich w „Szarej Kamienicy” istniał aż do lat pięćdziesiątych XX wieku. Brat Jana Zawiejskiego, Mieczysław, również wybrał drogę artystyczną – był rzeźbiarzem. Mieszkał i tworzył we Florencji, Nowym Jorku, a potem w Wenecji. Z rodziny Szarskich wywodzi się natomiast szereg wybitnych polskich uczonych, między innymi Kazimierz (zoolog, profesor i rektor Uniwersytetu Wrocławskiego), Henryk (przyrodnik, profesor i rektor Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz Jacek (matematyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego). Jan Szarski, syn Leona, jest autorem kilku wielkich słowników naukowo–technicznych, wznawianych do dziś, między innymi polsko–rosyjskiego, polsko–francuskiego i redaktorem słownika polsko–niemieckiego.

Jacek Purchla we wspomnianej wcześniej biografii Jana Zawiejskiego pisze: Rodzina Feintuchów oraz wywodzące się z niej rody Zawiejskich i Szarskich odegrały znaczącą rolę w życiu publicznym i gospodarczym Krakowa przełomu XIX i XX w., wnosząc również swój wkład do polskiego życia naukowego i artystycznego. Polonizacja Feintuchów […] akcentowana była przy tym aktywną, patriotyczną postawą wobec aktualnych wydarzeń politycznych.

Jan Zawiejski zmarł w 1922 roku i pochowany został w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim (kw. 23).

Gmachy szkół przy ulicy Wąskiej

Budynek szkoły wydziałowej przy ulicy Wąskiej 7 (róg ulicy św. Wawrzyńca 14) wzniesiony został w latach 1905–1906 według projektu właśnie Jana Zawiejskiego. Ten trzypiętrowy, górujący nad otoczeniem gmach, wykazuje wiele elementów nawiązujących go gotyku (efekt potęguje pozostawienie znacznej części elewacji bez pokrycia tynkiem), ale i elementów modernistycznych. Dodać tu należy, że gmach ten powstał kilkadziesiąt metrów od domniemanego usytuowania Akademii Krakowskiej z czasów Kazimierza Wielkiego.

hashphoto-waska3_lbdpibfsnjndadvyitbidnlxv.jpg

Szkoła przy ulicy Wąskiej 7 według projektu Jana Zawiejskiego.

Niedługo po zakończeniu budowy tej szkoły (1908–1910) na sąsiedniej parceli (ulica Wąska 3/5) powstał kolejny gmach szkolny, również według projektu Jana Zawiejskiego i jak sąsiedni przeznaczony na szkołę wydziałową. Zawiejski wzniósł niemal identyczną, bliźniaczą budowlę, a całość obecnie czyni wrażenie jednolitego, monumentalnego gmachu. Oba budynki szkolne służą nadal celom edukacyjnym.

hashphoto-waska1_mqtwxbptudtzqfnuchgyeqpd.jpg

Szkoła przy ulicy Wąskiej 3/5 bliźniacza do kilka lat starszej szkoły przy Wąskiej 7.

hashphoto-waska35_tsqndevdjwuzgbyswnznymcq.jpg

Boczna fasad szkoły od ulicy Wąskiej z elementami dekoracyjnymi nawiązującymi do gotyku.

W trakcie budowy tych szkół powstało według projektów Jana Zawiejskiego wiele innych gmachów szkolnych w Krakowie, między innymi przy ulicy Topolowej (1904), Lubomirskiego (1904), Czystej (1905), Loretańskiej (1907) i Szlak (1911). Pracowitość Jana Zawiejskiego jest godna podziwu.

„Dom Ohrensteina” przy ulicy Stradom

Historia powstania tego domu, usytuowanego u zbiegu ulic Stradom (lub jak dawniej ją nazywano Stradomskiej) i ulicy Józefa Dietla (Plant Dietlowskich), jest interesująca z dwóch względów. Plac na którym wzniesiono tę kamienicę powstał po wyburzeniu domu, należącego w drugiej połowie XIX wieku do Marcina Feintucha, dziadka Jana Zawiejskiego, a na przełomie XIX i XX wieku do ciotki Zawiejskiego Karoliny Maizlowej (Mayzlowej). Łączył więc Zawiejskiego, w chwili przystępowania do projektowania nowego domu, mocny związek uczuciowy z tym miejscem. Drugi aspekt – pod projektem podpisany był nie Jan Zawiejski, a Roman Bandurski. Zawiejski, jako architekt miejski zatrudniony w krakowskim magistracie, nie mógł przyjmować zleceń od prywatnych inwestorów bez specjalnej zgody Rady Miasta. „Pilnowali” tego zwłaszcza inni architekci, walczący bezwzględnie „o rynek zamównień” i starający się eliminować konkurencję. Stąd ta mistyfikacja; dziś pewno byłaby surowo ścigana przez urzędy antykorupcyjne i skarbowe. Do autorstwa projektu tej kamienicy Zawiejski przyznał się dopiero po 1918 roku.

hashphoto-stradom271_cfcchgovtumtwenheugwe.jpg

„Dom Ohrensteina” u zbiegu ulic Stradom i Dietla był do drugiej wojny światowej największą kamienicą czynszową w Krakowie. Za trzy lata będzie obchodzić setne urodziny. Najlepszym prezentem na ten jubileusz byłoby przywrócenie mu dawnej świetności.

„Dom Ohrensteina”, położony przy ulicy Stradom 27 (róg ulicy Dietla 42 i św. Agnieszki 10), powstał w latach 1911–1913 i był największą kamienicą czynszową Krakowa w tym czasie. Zleceniodawcą budowy tego wielkiego gmachu był Mojżesz Leib Ohrenstein, który na początku XX wieku odkupił parcelę od Karoliny Maizlowej.

Kamienica ta to wielki czteropiętrowy gmach górujący nad otoczeniem, o wysokim parterze służącym celom handlowym i usługowym (przez krótki okres od strony ulicy Dietla mieściło się w nim też kino), natomiast piętra przeznaczone były na mieszkania czynszowe. Posiadał ponadto obszerne oficyny sięgające do ulicy św. Agnieszki, cztery klatki schodowe wraz z dodatkowymi schodami przeciwpożarowymi oraz windę dojeżdżającą aż do kopuły usytuowanej w narożniku budynki. Fasada tego domu, utrzymana w stylu modernizującego historyzmu, ozdobiona była olbrzymimi balkonami, dziś częściowo zabudowanymi, i wspomnianą już kopułą. Gmach ten, patrząc nań od strony stosunkowo wąskiej ulicy Stradom, sprawia wrażenie zbyt dużego, ciężkiego i ponurego; dziś trudno domyślić się, iż plac, na którym wybudowano to gmaszysko jeszcze w XVIII wieku nosił miano „Raju”. Bez wątpienia wpływ na to ma stosunkowo duże zaniedbanie kamienicy, a zwłaszcza zabrudzenie jej elewacji. Za trzy lata „Dom Ohrensteina” będzie obchodzić setne urodziny. Najlepszym prezentem na ten jubileusz byłoby przywrócenie mu dawnej świetności.

hashphoto-stradom27_witgczglgvymkiamowvyqd.jpg

 

Bogata dekoracja fasady „Domu Ohrensteina” zachwyca do dziś. Olbrzymia kopuła została w czasie drugiej wojny światowej okaleczona i pozbawiona iglicy.


Fotografie współczesne: Michał Prokopiuk.

Bibliografia: (1) Jacek Purchla, Jan Zawiejski – architekt przełomu XIX i XX wieku, PWN, Warszawa, 1986. (2) Bogusław Krasnowolski, Ulice i place krakowskiego Kazimierza – Z dziejów Chrześcijan i Żydów w Polsce, Universitas, Kraków, 1992. (3) Wykaz ulic, placów i właścicieli domów w mieście Krakowie […] zamknięty 1 marca 1892 r. […] ułożony przez Urząd Budownictwa Miejskiego w Krakowie, 1892. (4) Szematyzmy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok…, Nakładem Prezydyum C. K. Namiestnictwa, Lwów, roczniki od 1900 do 1914.

0 Komentarze

Skomentuj