BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL

Akcja PODWÓRKO

hashphoto-samuel_becket_maly_tkdscmtyjvukf.jpg

Podwórka i klatki schodowe to miejsca wspólne, a więc tak naprawdę – niczyje. Widzimy je codziennie, ale rzadko zdarza się nam pomyśleć, że dzięki nam mogą wyglądać lepiej. Szczególnie te nasze, kazimierskie.

 

 

 

 

 

Spieszę donieść, że na Kazimierzu po raz kolejny ktoś wychodzi z sympatyczną inicjatywą. Kuba Palacz z Kawiarni Naukowej wraz z dziećmi, mieszkającymi przy ulicy Jakuba 31 – Olą, Oliwką i Patrykiem, zmęczeni szarością ścian w tej kamienicy – postanowili zadbać o swoje podwórko.  Trudno się dziwić, jest to miejsce, gdzie dzieci bawią się, a Kuba wraz ze swoim teatrem i kabaretem organizuje  w ciepłe dni spektakle.

Posprzątali je. Farbami, które dostali z różnych źródeł, pomalowali – dzieci  uczyły się malować techniką zacierkową. Obecnie toczą walkę o to, by nie rosła tam kolejna hałda śmieci. Istnieje taka prawidłowość, że jedna rzecz zostawiona na podwórku przyciąga inne.

hashphoto-tow_trzepakowe_bbqjshbklpqsqrzhd.jpg

Uczestnicy „AKCJI: PODWÓRKO”. Od lewej: Kuba Palacz, Ola, Oliwka i Patryk

 

hashphoto-ola_i_oliwka_iwzzvgteirnotafhgjc.jpg

Ola i Oliwka. Za dziewczynkami ściana, którą trzeba „domalować”.

hashphoto-oliwka_ptukmhredspzhwjhtrkcyhi.jpg

Skacząca Oliwka

hashphoto-oliwka_przy_scianie_asctfwxyzpxh.jpg

Oliwka – jak widać – lubi pozować do zdjęć

hashphoto-oliwka_sama_lcxkgzhyjwimvjnrcqmo.jpg

To było pierwsze zdjęcie, jakie zrobił Michał. Musiał do niego przygotować aparat, statyw. Przez cały ten czas Oliwka cierpliwie stała, uśmiechnięta, w tej samej pozycji

hashphoto-oliwka_trzepak_ygdtpdbahcecztdjz.jpg

hashphoto-oliwka_w_drzwiach_wqstguiydanpke.jpg

hashphoto-patryk_xsyzamywdttiackiqybbgxhil.jpg

Patryk całe ubranie upaćkał farbą. Co na to mama?

hashphoto-pio_fjfaoazvtzeqjscrtmqfrsvjczv.jpg

Oliwka i Patryk

 

hashphoto-podworko_nqjzoapizuqoqcdlqsoqqww.jpg

Tak wygląda obecnie podwórko na Jakuba 31. Podobno od czasu pomalowania ścian, ludzie przestali się tam załatwiać. Nie wypada?

W imieniu Kuby przekazuję prośbę: jeżeli ktoś ma farbę –  ilość, rodzaj, kolor nie grają roli – i chciałby ją przekazać na rzecz „Akcji Podwórko” – prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 607 305 122

Konkurs dla użytkowników sieci SLONECZKO.NET: 

Zadbajcie o podwórka! Czekamy na zdjęcia kazimierskich podwórek.

Wysyłajcie je na adres: redakcja@krakowski-kazimierz.pl. Z przysłanych zdjęć powstanie galeria. Konkurs skierowany jest do członków kazimierskiej sieci Sloneczko.net . Konkurs trwa od 06.09.2010 do 30.09.2010.

Twórca najładniejszego zdjęcia otrzyma prezent od firmy FHU Maja – właściciela kazimierskiej sieci internetowej SLONECZKO.NET: bramka VOIP pozwalająca na podłączenie dwóch niezależnych linii telefonicznych, która może jednocześnie pełnić funkcję routera.

Uwaga! nie chodzi o to, by samo podwórko było piękne. Oceniając zdjęcia będziemy brali pod uwagę ich wartość artystyczną i oryginalność.

 ____________________________________________________________________

Zdjęcia: Michał Prokopiuk

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Kazimierskie podwórka”

Przedmiotem fotografii powinny być zdjęcia podwórek na krakowskim Kazimierzu.

1. Organizatorem konkursu jest portal http://www.krakowski-kazimierz.pl, oraz FHU Maja, Kraków ul. Dietla 63/4 31-054 Kraków

2. Konkurs skierowany jest do  członków sieci internetowej Sloneczko.net której właścicielem jest FHU Maja, Kraków ul. Dietla 63/4 31-054 Kraków

3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.

4. Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez Internet.

5. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200×1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 5MB należy nadsyłać na adres redakcja@krakowski-kazimierz.pl w formie załączników do listu elektronicznego.

6. Fotografie, na których będą się znajdować jekiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

7. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Fotografie które zdobędą pierwszą i drugą nagrodę  przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

9. Zdjęcia należy nadsyłać od 06.09.2010. do 30.09.2010 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.10.2010 r.

10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

11. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

12. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.krakowski-kazimierz.pl.

13. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną – bramka voip firmy Signamax, oraz 2 nagrodę router bezprzewodowy firmy Tplink.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

14. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.
 

Skomentuj